Partners

Partners

Eén kind, één plan. Dat is de gedachte. Juist omdat in het verleden kinderen nog wel eens tussen wal en schip vielen, of de hulp slecht gecoördineerd werd, worden ondersteuning en (jeugd)hulp nu dichterbij elkaar georganiseerd. SPPOH wil daarom veel energie stoppen in de samenwerking met de ketenpartners. Dan gaat het om organisaties die we nodig hebben om een doorlopende lijn te maken: o.a. de(gespecialiseerde) kinderopvang, de Centra voor Jeugd en Gezin en aan de andere kant het voortgezet onderwijs. En het gaat om organisaties die kunnen helpen het onderwijs, de ondersteuning en de zorg voor kinderen en gezinnen te versterken: o.a. de schoolbegeleiding, de Centra voor Jeugd en Gezin, collega-samenwerkingsverbanden en welzijns- en zorgorganisaties.  Om het totaal goed te laten verlopen heeft SPPOH een groot belang bij een uitstekende samenwerking met de drie gemeenten binnen ons werkgebied: Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

SPPOH is aan het nadenken op welke wijze we deze site gebruikt kan worden om aan de professionals in de scholen en ouders te laten zien wie onze ketenpartners zijn en hoe onze samenwerking eruitziet. Daar willen we later graag bij onze partners op terugkomen.

Voor nu is in elk geval van belang dat onze ketenpartners weten wat passend onderwijs inhoudt en waar SPPOH met bezig is. In dit gedeelte vindt u daarom (de antwoorden op) veelgestelde vragen van partners en nieuws dat interessant is voor partners van het samenwerkingsverband SPPOH. Als u zich op het nieuws wil abonneren, dan kan dat onderaan de pagina.