Veranderingen per 1 juni 2017

Dit bericht gaat niet over de inhoudelijke veranderingen waar het samenwerkingsverband druk mee is, maar over veranderingen m.b.t. directie, dagelijks bestuur en locatie van ons samenwerkingsverband, allemaal per 1 juni 2017: Bert Klompmaker, de nieuwe directeur, start zijn werkzaamheden bij…

Nieuwsbrief 17-1 en Nieuwe werkwijze bezwaren en geschillen

Nieuwsbrief 17-1 Op dinsdag 31 januari hebben we een Nieuwsbrief verzonden met de titel: “Nieuws over passend onderwijs in Haaglanden”. In die nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: Consultatiebijeenkomsten concept Ondersteuningsplan; Pilots nieuwe werkwijzen; Personele zaken; Afgifte TLV’s…