Nieuwsbrief 17-1 en Nieuwe werkwijze bezwaren en geschillen

Nieuwsbrief 17-1 Op dinsdag 31 januari hebben we een Nieuwsbrief verzonden met de titel: “Nieuws over passend onderwijs in Haaglanden”. In die nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: Consultatiebijeenkomsten concept Ondersteuningsplan; Pilots nieuwe werkwijzen; Personele zaken; Afgifte TLV’s…

Nieuwe regeling faciliteiten voor passend onderwijs

Sedert 1 september 2016 is de “Regeling faciliteiten voor passend onderwijs, schooljaar 2016-2017” van kracht. Deze Regeling komt in de plaats van de documenten “Kader indiceren en arrangeren” en “Overzicht regelingen en bedragen, 2015-2016” die daarmee zijn komen te vervallen. Scholen en schoolbesturen zijn…

Schoolbesturen maken afspraken over de communicatie tussen scholen en SPPOH in situaties waarin thuiszitten kan / is ontstaan.

In de SPPOH-bestuursvergadering van 19 november 2015 is een aantal afspraken gemaakt over de communicatie tussen scholen en SPPOH in situaties waarin thuiszitten kan / is ontstaan. Afgesproken is dat SPPOH in deze situaties school en ouders vlot en goed…