De Onderwijsconsulenten

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan.

5010 Voor ouders over onderwijs

5010 Voor ouders over onderwijs  is een vraagbaak voor ouders van kinderen die naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan én voor Medezeggenschapsraden. De doelstelling is antwoord geven en advies op alle vragen die ouders en mr-en kunnen hebben over het onderwijs. 5010 is een samenwerking van de organisaties voor ouders in het onderwijs LOBONKOOUDERS & COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs