Nieuw: Ondersteuningsplan 2017-2021

Vertrouwen, verbinden, verantwoorden Het nieuwe beleidsplan van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Haaglanden, het Ondersteuningsplan 2017-2021, is in april 2017 officieel vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband. Het plan heeft als titel ‘Vertrouwen, Verbinden, Verantwoorden’ en is in de periode…

Steunpunt Passend Onderwijs

Het steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking tussen oudervereniging “Balans” (voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag en “ieder(in)”, een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het Steunpunt Passend Onderwijs is onderdeel van 5010, een…