Nieuw: Ondersteuningsplan 2017-2021

Vertrouwen, verbinden, verantwoorden

Het nieuwe beleidsplan van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Haaglanden, het Ondersteuningsplan 2017-2021, is in april 2017 officieel vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband. Het plan heeft als titel ‘Vertrouwen, Verbinden, Verantwoorden’ en is in de periode september 2016 – maart 2017 tot stand gekomen op basis van de input van honderden betrokkenen: schooldirecteuren, intern begeleiders, leraren, medewerkers van het bureau van het samenwerkingsverband, de Ondersteuningsplanraad, partners van het samenwerkingsverband, bestuursleden en vele anderen. Zodra het plan is besproken met de drie gemeenten kan het worden ingediend bij de Inspectie voor het onderwijs. Het plan is te downloaden door hier te klikken.

Een andere koers – de school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert Met dit plan slaat het samenwerkingsverband een andere koers in. Het eigenaarschap voor passend onderwijs ligt bij de scholen en hun besturen. Het samenwerkingsverband is de onmisbare faciliterende partner in deze netwerkorganisatie. Het werken aan passend onderwijs op de scholen, die basisondersteuning inclusief interventies verzorgen, krijgt een impuls de komende jaren. Voor kinderen die, tijdelijk, meer nodig hebben dan de basisondersteuning, zijn arrangementen mogelijk. De school doet hier voorstellen voor. In een MultiDisciplinairOverleg (MDO), waar school, ouders, samenwerkingsverband en externe deskundigen elkaar treffen, vindt op basis van overeenstemming besluitvorming over het arrangement plaats. Voor kinderen die aan basisondersteuning, aangevuld met een arrangement, niet voldoende hebben zijn plaatsen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs beschikbaar. Vanaf mei 2017 zijn er werkbijeenkomsten waar scholen met hun vragen terecht kunnen over de nieuwe werkwijzen.

Ondersteuningsplan 2017-2021 SPPOH versie 1.0 defintief – 7 juli 2017