Steunpunt Passend Onderwijs

Het steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking tussen oudervereniging “Balans” (voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag en “ieder(in)”, een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het Steunpunt Passend Onderwijs is onderdeel van 5010, een informatiepunt voor ouders over (passend) onderwijs.

Klik hier om naar de website van het steunpunt te gaan.