Hulpmiddelen Nieuwe Werkwijze

Op deze pagina vindt u handreikingen en formulieren die behulpzaam zijn bij de nieuwe werkwijze. Tevens vindt u hier een tweetal animatiefilmpjes.

A. Beveiligde versies (formats en formulieren met vaste invulvelden):

Formulier inventarisatie schoolspecifieke expertise scholen SPPOH

OPP format 

Deskundigenadvies, formulier en toelichting

SchoolOndersteuningsProfiel format

Veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe werkwijzen van het samenwerkingsverband

MDO overleg in 9 stappen met praktijkervaringen

Format MDO gespreksleidraad 

Groeiwerkdocument

Kindformulier swv SPPOH 

Checklist ontwikkelingsperspectief 

Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier

B. Onbeveiligde versies (formats en formulieren die naar eigen goeddunken kunnen worden aangepast):

Format MDO gespreksleidraad niet beveiligd

Formulier inventarisatie schoolspecifieke expertise scholen SPPOH niet beveiligd

Checklist ontwikkelingsperspectief niet beveiligd

Deskundigenadvies, fomulier en toelichting niet beveiligd

OPP format niet beveiligd

SchoolOndersteuningsProfiel format niet beveiligd

Groeiwerkdocument niet beveiligd

Kindformulier swv SPPOH niet beveiligd

Overig

PDF bestand met wachtwoord ontsleutelen

Ondersteuningsplan 2017-2021 SPPOH versie 1.0 defintief – 7 juli 2017

Normuurtarieven bij arrangementen 2017 2018

Brochure scholingsaanbod 

Planning Professionalisering Passend Onderwijs

Bijeenkomsten deskundigenadvies HCO – versie 2 sept 2017

Werkbijeenkomsten mei-juni 2017 Presentatie versie 0 5

Animatiefilmpjes: