Najaarsconferentie 2016

Ook dit jaar organiseerde SPPOH voor iedereen die bij het primair onderwijs in Haaglanden betrokken is, een najaarsconferentie. Op 9 november 2016 was het voor de tweede keer ONderWIJZEnde WOENSDAG.

Het thema van dit jaar was: “STER(K) VOOR DE KLAS” met onder andere:

  • Motiveren en ontwikkelpsychologie Claire Boonstra neemt ons mee in de vraag wat echt belangrijk is om te leren in een veranderende samenleving, Nouchka Tick kijkt naar de wisselwerking tussen gedrag leerkracht en leerling, Jan Jutten houdt een betoog over de drie E’s van kwaliteit.
  • Ouderbetrokkenheid Peter de Vries houdt een lezing over ouderbetrokkenheid 3.0 en werkt dit in een interactieve workshop met acteurs verder uit, Harriet Marseille gaat in op de rol van de schoolleider bij het scheppen van voorwaarden voor ouderbetrokkenheid.
  • Differentiëren en leermethodes Arjan van der Leij kijkt naar leesontwikkeling en Hans van Luit gaat aan de slag met rekenproblemen en dyscalculie.
  • Gedrag Kees van Overveld geeft een workshop over gedrag, de Opvoedpoli geeft een workshop over pesten.

Wie nog een keer terug wil kijken kan klikken op:

E magazine ONderwijzende Woensdag 9 november 2016 .

Op pagina 17 van het E magazine staat een overzicht van de lezingen en workshops. Hier vind u linkjes naar presentaties en achtergrondinformatie over de lezingen en workshops.