Nieuws

Nieuwsbrief van het samenwerkingsverband verzonden

Vandaag, woensdag 5 april,  is de tweede Nieuwsbrief van 2017 verzonden naar de schooldirecties en schoolbesturen binnen ons samenwerkingsverband alsmede naar de leden van de OPR en uiteraard naar onze eigen medewerkers. De brief zal ook worden verstuurd naar de intern begeleiders.

Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van de nieuwe koers en het beleidsplan van het samenwerkingsverbanden en sluit af met enkele praktische berichten.

Het nieuwe beleidsplan “Vertrouwen, verbinden, verantwoorden” van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Haaglanden, het Ondersteuningsplan 2017-2021, is officieel vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband. Het plan is in de periode september 2016 – maart 2017 tot stand gekomen op basis van de input van honderden betrokkenen: schooldirecteuren, intern begeleiders, leraren, medewerkers van het bureau van het samenwerkingsverband, de Ondersteuningsplanraad, partners van het samenwerkingsverband, bestuursleden en vele anderen. Klik hier om het conceptplan te downloaden.

Wilt u de hele Nieuwsbrief lezen? Klik dan hier.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *