banner__0004_banner7

Ondersteuning

Het passend onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van een kind en hoe die zo goed mogelijk kunnen worden ontwikkeld. De school staat hierin centraal. De school heeft de zorgplicht om voor alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit doet de school natuurlijk niet alleen. In het passend onderwijs wordt nauw samengewerkt met ouders, met andere scholen en de deskundigheid die er binnen de wijk, het stadsdeel of de gemeente aanwezig is.

In dit gedeelte worden de vier soorten ondersteuning die we onderscheiden per stuk toegelicht: