banner__0004_banner7

Zorg

In de samenwerking tussen onderwijs en zorg valt nog veel te verbeteren. Daar is iedereen wel van overtuigd. SPPOH werkt met de scholen, de schoolbesturen, partners uit de zorg en de gemeenten intensief samen om dit ook waar te maken. Waar zijn we mee bezig?

  • We zien ouders als partners. Dat geldt bij het nadenken over ondersteuning en zorg voor de leerling, maar ook bij de uitvoering ervan. (Het is trouwens vaak ook zinnig aan de leerling zelf te vragen wat hij/zij vindt!)
  • Steeds meer wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind (en gezin) en net wat minder naar de beperkingen.
  • Scholen willen helpen om problemen bij kinderen tijdig te signaleren, waardoor de juiste hulp snel geboden kan worden.

Samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin

Ouders kunnen met opvoedvragen heel laagdrempelig terecht bij de  Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze centra werken nauw samen met maatschappelijk werk, huisartsen, jeugdzorg en wijkzorginstellingen en met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. SPPOH en de gemeenten zijn nu bezig afspraken te maken over de wijze waarop school en CJG elkaar goed kennen en samenwerken. Uitgangspunt: één kind, één plan (of zelfs één gezin, één plan). Om die reden zal SPPOH bij aanvragen voor extra ondersteuning altijd vragen of goed is bekeken of de leerling ook zorg nodig heeft.

Meer informatie van en over jeugdhulp:

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp Den Haag

Jeugdteams in Den Haag met contactgegevens

Infographic jeugdteams Den Haag

Veilig thuis

Dyslexiezorg