Ouders

Ouders

Door de komst van passend onderwijs verandert er veel, maar veel ook niet. Het belangrijkste verschil is het uitgangspunt. Bij passend onderwijs wordt uitgegaan van de mogelijkheden van een kind, en niet van de beperkingen. Ook is het streven om door middel van samenwerking op alle niveau’s de ondersteuning zo laagdrempelig en dicht bij huis als mogelijk aan te bieden. In het passend onderwijs is er dus geen onderscheid meer tussen lichte en zware ondersteuning. Bij alle vormen van extra ondersteuning heeft de school de zorgplicht. Het is de school die extra ondersteuning aanvraagt.

  • Lees verder bij passend onderwijs, om beter te begrijpen wat de uitgangspunten van passend onderwijs zijn en wat er verandert en wat niet.
  • Bij ondersteuning wordt uitgelegd hoe basisondersteuning werkt, wat dit betekent voor ouders, en wat extra ondersteuning inhoudt en hoe het werkt.
  • Passend onderwijs is regionaal georganiseerd. In de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk is het samenwerkingsverband SPPOH opgericht.

In dit gedeelte gaan we dieper in op de relatie tussen ouders en hun school, hebben we al veel vragen die leven verzameld en links naar sites en filmpjes en documenten die zinvolle informatie kunnen bieden. Ook nieuws dat speciaal interessant is voor ouders is hier te vinden. Onder aan de pagina kunt u zich erop abonneren.