Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Voor elke leerling zo goed mogelijk onderwijs Рdat is het doel van passend onderwijs. Dat is geen nieuw doel. Maar het onderwijs van vandaag is tot meer in staat dan tien jaar geleden. Bovendien doen zich in het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen nieuwe mogelijkheden voor. Die kansen willen we graag benutten, voor ieder kind! Dat is dan ook het logo van ons samenwerkingsverband.

Voor veel leerlingen is het regulier onderwijs een prima aanbod, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. En voor sommige leerlingen biedt een plaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest geschikte omgeving om te leren. Dat is zo, en dat blijft zo. En toch verandert er heel veel. Dat wordt in dit deel van de site uitgelegd.

Daarna is het belangrijk om te lezen hoe de ondersteuning met ingang van het schooljaar 2014/2015 wordt ingericht.