Scholen

De komst van passend onderwijs verandert de rol van de school. De school krijgt meer mogelijkheden om iedere leerling de best passende combinatie van onderwijs en ondersteuning aan te bieden. Dat brengt voor de school ook (deels) nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Denk aan de zorgplicht bij de aanmelding van leerlingen, het niveau van basisondersteuning in de school en de communicatie met ouders.

Om deze opgave te kunnen waarmaken is juiste en actuele informatie van belang. Dit deel van de website is daarom bedoeld om de professionals in de scholen en schoolbestuurders handige en inspirerende informatie te bieden, vooral over de samenwerking binnen SPPOH en de regio. Ook komen antwoorden op veelgestelde vragen en nieuws aan bod.

Onder aan de pagina kunt u zich op het nieuws abonneren. Wanneer op de site nieuws wordt geplaatst dat relevant is voor scholen krijgt u daarvan automatisch bericht.