Scholing en bijeenkomsten

Verbinden is een van de belangrijke pijlers van het Ondersteuningsplan 2017-2021 van ons samenwerkingsverband SPPOH. Verbinden betekent elkaar ontmoeten, met en van elkaar leren en samenwerken. Met ruim 200 scholen in Haaglanden geven we vorm aan passend onderwijs. Verbinding onderling,
met ouders en een diversiteit aan partners is nodig om voor elke leerling zo goed mogelijk onderwijs te realiseren.
Om scholen hierin te faciliteren biedt het samenwerkingsverband in 2018 – 2019 diverse vormen van ontmoeten en kennisdelen. We doen dit in netwerken
in het werkgebied of in de wijk en tijdens scholings- en themabijeenkomsten. Voor en samen met de deelnemers.

Klik hier om naar het magazine ‘Verbinden in Haaglanden Aanbod 2018-2019’ te gaan.

Klik hier voor het overzicht (inclusief data) van de scholingen.

Klik hier om u aan te melden voor een scholing.

Klik hier om u aan te melden voor een van de IB-bijeenkomsten.

Klik hier om u aan te melden voor de informatiesessie nieuwe directeuren en IB’ers.

Aanmelden voor de evaluatiebijeenkomsten kan vanaf december 2018.