SPPOH

SPPOH

De wet Passend Onderwijs geldt voor heel Nederland. Maar iedere regio kan vervolgens zelf veel bepalen over de exacte invulling van de wet. Het Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden, kortweg SPPOH, helpt de scholen bij de uitvoering van passend onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.  Het samenwerkingsverband werkt voor ongeveer 55.000 leerlingen, 192 scholen en is een samenwerking van 28 schoolbesturen. In dit gedeelte vindt u hoe we zijn georganiseerd.

Bij ondersteuning  beschrijven we inhoudelijk wat we precies doen voor de kinderen in de regio, oftewel hoe het ondersteuningsaanbod binnen Haaglanden eruit ziet. Dit wordt ook uitgewerkt in een zogenaamd ondersteuningsplan. Download het Ondersteuningsplan SPPOH 2014-2016