SPPOH

SBO- en SO-scholen

Voor een aantal leerlingen is plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO) de beste route. Dat speelt vooral wanneer sprake is van een grote en specifieke ondersteuningsbehoefte. SBO-scholen werken met kleinere groepen en hebben meer deskundigheid in huis dan gewone basisscholen. Dat geldt ook voor de SO-scholen, die bovendien gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte. SBO- en SO-scholen zetten hun kennis gelukkig ook steeds meer in binnen de gewone basisscholen.

Alle SBO-scholen en de meeste SO-scholen zijn bij SPPOH aangesloten. Dat geldt echter niet voor de speciale scholen voor slechtziende of blinde kinderen en de speciale scholen voor slechthorende of dove kinderen of kinderen met een spraakstoornis. Deze scholen worden ondergebracht binnen zogenaamde instellingen. SPPOH werkt met deze instellingen samen.

Plaatsing op een SBO- of SO-school

De plaatsing van een kind op een SBO- of SO-school kan op een aantal manieren tot stand komen:

  • Soms is al duidelijk dat een kind, vanaf het moment dat het naar de basisschool gaat, extra ondersteuning nodig heeft. Vaak is op die leeftijd nog niet duidelijk of deze ondersteuning het beste door een reguliere – of door een speciale school geboden kan worden. Ouders melden hun kinderen dus meestal aan bij een reguliere school. Ouders en school bekijken samen welke ondersteuning het beste past bij dit kind. Soms zal een directe plaatsing op een SBO- of SO-school de beste oplossing zijn.
  • In andere gevallen wordt pas na een tijdje duidelijk dat een kind het beste past op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Ook in dat geval is het de school die de aanvraag voor een lesplaats zal doen. De school vraagt de toelating aan bij het samenwerkingsverband SPPOH.
  • Kinderen die op het speciale onderwijs zitten, kunnen ook tijdens hun schooltijd verhuizen van de ene regio naar de andere. Ouders melden hun kind dan direct aan bij de nieuwe school voor speciaal onderwijs. Deze nieuwe school zal dan toelating van het kind aanvragen bij het samenwerkingsverband SPPOH.

Toelating tot SBO of SO

Om op een SBO- of SO-school geplaatst te kunnen worden heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Zo’n verklaring wordt meestal aangevraagd door de school waar de leerling onderwijs volgt. Bij rechtstreekse aanmelding op een SBO- of SO-school kan de verklaring ook door die school worden aangevraagd. Zo’n aanvraag wordt altijd in nauw overleg met de ouders voorbereid. Ook zullen vaak deskundigen betrokken worden bij de aanvraag. De aanvraag wordt beoordeeld door het Expertiseteam van het samenwerkingsverband.

Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan inschrijving op een SBO- of SO-school plaatsvinden. De keuze van de school is een zaak van de ouders, maar ook hier geldt dat zij bij het maken van de keuze door de betrokken scholen zo goed mogelijk worden geholpen.

Overzicht van alle deelnemende SBO- en SO-scholen in Haaglanden.