SPPOH

Wat doen we?

We vinden het belangrijk dat iedere leerling in staat is de eigen talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Maar wat heeft een leerling nodig om dat voor elkaar te kunnen krijgen? En, hoe kan dat in de school en soms ook thuis georganiseerd worden?

SPPOH helpt op verschillende manieren bij het beantwoorden van deze vragen:

• Het ondersteunen van de scholen met middelen, ambulant advies en specifieke kennis;
• We werken aan kwaliteitsontwikkeling door het aangeven van standaarden, netwerkopbouw en deskundigheidsbevordering;
• We werken met een efficiënte en transparante route voor het aanvragen van vormen van extra ondersteuning of plaatsing op een SBO- of SO-school;
• De resultaten van extra ondersteuning of plaatsingen worden gevolgd en geëvalueerd;
• SPPOH ontzorgt de scholen door de toegang naar allerlei vormen van ondersteuning of zorg te (helpen) organiseren;
• SPPOH werkt samen met allerlei voor scholen en leerlingen relevante partijen.

Deze website geeft al aan dat we nog een taak hebben: scholen, ouders en mogelijke partners  zo goed mogelijk informeren over passend onderwijs en hoe dat in de dagelijkse praktijk van de scholen in de regio Haaglanden gaat werken. De gedeeltes Vragen, Ouders, Scholen en Partners gaan juist hier dieper op in. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst nog verder in deze website. Staat het antwoord er niet bij, vraag ons dan gerust om een antwoord.