Deelnemende scholen

Vragen

Bij de invoering van een nieuw systeem ontstaan er altijd veel vragen. Dit is logisch. Het gaat om kinderen en dus is het belangrijk. Het samenwerkingsverband SPPOH wil alle betrokkenen  met deze site zo goed mogelijk informeren. Niet allleen over wat de veranderingen, ook over de nieuwe mogelijkheden.

  • Alles over wat passend onderwijs betekent en wat er nu anders wordt dan voorheen, is te lezen bij Passend onderwijs
  • Hoe het passend onderwijs in de regio Haaglanden is georganiseerd, is te vinden bij SPPOH
  • Wat het nieuwe begrip ondersteuning inhoudt is beschreven bij Ondersteuning

In de gedeeltes ouders, scholen en partners wordt specifieke informatie voor iedere betrokken groep gegeven en zijn ook uw vragen beantwoord. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan gerust.