meisje touwtje
voor ouders
Hier vindt u relevante informatie voor ouders.
Vertrouwen, Verbinden en Verantwoorden! Deze uitgangspunten vormen de basis voor passend onderwijs in Haaglanden. Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen.

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Met ruim 200 scholen in Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk geven we vorm aan passend onderwijs. Reguliere scholen, internationale scholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Hoe we werken, wat we doen en wie we zijn, leest u op deze website.

  • Er staan momenteel twee vacatures open: manager team en werkgebieden en adviseur. 

  • Corona virus: hier vindt u de actuele informatie rondom de maatregelen die SPPOH genomen heeft.

  • Kijk of luister hier een van onze bijeenkomsten terug.