meisje touwtje
voor ouders
Voor informatie over het Ouder- en Jeugdsteunpunt kan je ons op werkdagen bellen tussen 09.00 uu en 16.00 uur, telefoonnummer 070 - 31 56 356, of info@ojsp.nl

Vertrouwen, Samenwerken, Ontwikkelen en Verantwoorden! Deze uitgangspunten vormen de basis voor passend onderwijs in Haaglanden. Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen en schoolbesturen in samenwerking met de gemeenten in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen.

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Met ruim 200 scholen in Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk geven we vorm aan passend onderwijs. Reguliere scholen, internationale scholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Hoe we werken, wat we doen en wie we zijn, leest u op deze website.

  • Hier vindt u ons jaarplan 22-23

  • Kijk of luister hier een van onze bijeenkomsten terug.

  • Klik hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.