Begaafdheid

Doel van het project is te komen tot een dekkend aanbod voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en dan met name voor die leerlingen waar sprake is van bijkomende problematiek.
Scholen worden uitgenodigd zich te ontwikkelen tot een HB expertschool. Ook wordt er gewerkt aan een speciale voorziening voor leerlingen waar sprake is van zogenaamd “dubbel bijzonder”. Voor deze leerlingen geldt dat zij door bijkomende problematiek extra ondersteuning nodig hebben.
Het project wordt mede gefinancierd met behulp van de subsidiemiddelen beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.
Hier vindt u de subsidieaanvraag zoals deze is ingediend bij OCW. 

Heeft uw school de ambitie om expertschool te worden? Lees dan het projectvoorstel of de aanvullende informatie inzake expertscholen (een Word-versie hiervan kunt u aanvragen via begaafdheid@sppoh.nl). In de komende vier jaar wil SPPOH 50 expertscholen ontwikkelen, verdeeld over de werkgebieden in Haaglanden.