Formats

Uitgangspunt van de werkwijze van het samenwerkingsverband SPPOH is dat scholen gebruik kunnen maken van eigen formulieren en formats. Omdat sommige scholen het prettig vinden om een format aangereikt te krijgen, heeft het samenwerkingsverband diverse formats ontwikkelt. Bij downloads zijn deze formats terug te vinden.