Nieuws

Nieuwsbrief 17-1 en Nieuwe werkwijze bezwaren en geschillen

Nieuwsbrief 17-1

Op dinsdag 31 januari hebben we een Nieuwsbrief verzonden met de titel: “Nieuws over passend onderwijs in Haaglanden”. In die nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: Consultatiebijeenkomsten concept Ondersteuningsplan; Pilots nieuwe werkwijzen; Personele zaken; Afgifte TLV’s rondom 1 februari; Financiën; Arrangementen ter overbrugging bij plaatsgebrek SBO; Brief ministerie over aanmelding en inschrijving van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; Nieuwe werkwijze bezwaren en geschillen. Wie de Nieuwsbrief heeft gemist, kan deze nalezen door hier te klikken

Nieuwe werkwijze bezwaren en geschillen

Het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs is een van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband. Hoewel scholen, ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband in principe in consensus besluiten het samenwerkingsverband te adviseren om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven, kan het toch voorkomen dat een van de betrokkenen het (achteraf)  niet eens is met het besluit van het samenwerkingsverband. Door hier te klikken, kunt u lezen hoe u bezwaar kunt maken.

Het kan ook voorkomen dat ouders het niet eens zijn met de door de school geboden extra ondersteuning. Door hier te klikken kunt u lezen wat u in dat geval kunt doen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *