IB Bijeenkomst Rijswijk

Datum & tijd
-
Locatie
SBO de Rehoboth, Dr. H. Colijnlaan 3, 2283 XA Rijswijk

Deze netwerkbijeenkomst staat in het teken van samenwerken en verbinden in het veld.

In de praktijk blijkt vaak dat korte lijntjes, elkaar kennen en elkaar weten te vinden helpt bij het omgaan met (complexe) casussen. Op deze bijeenkomst spreken we met SMW, Leerplicht en het Jeugdteam (CJG).  

Tot ziens op 8 november!

In de aanmeldbevestiging is het programma toegevoegd!