IB bijeenkomst Escamp

14 November 2018
09.00 - 11.00 uur
Locatie
Yunus Emre, Beresteinlaan 629, 2572 HT te Den Haag

Deze netwerkbijeenkomst staat in het teken van de kennis en expertise van het SBO. Binnen Escamp ervaren we allemaal uitdagingen als het gaat om om onderwijs aan leerlingen met behoeften die ook binnen een SBO zouden kunnen passen.

Een specialist van het SBO informeert over hoe zij omgaan met de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. 

In de aanmeldbevestiging is het programma toegevoegd!