Vacature Adviseur Passend Onderwijs

Wij zijn op zoek naar een adviseur passend onderwijs (1,0 Fte, salarisschaal 11 CAO PO) die m.i.v. 1 januari 2021 onze organisatie komt versterken.

Samenwerkingsverband SPPOH wordt gevormd door 27 schoolbesturen die samenwerken om passend onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk vorm te geven. Het gebied is opgedeeld in 10 werkgebieden en omvat circa 200 scholen (regulier, SBO en SO). We werken nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten en instellingen voor (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteunende en faciliterende rol bij het vormgeven van passend onderwijs op de scholen. De adviseur passend onderwijs is daarin een belangrijke schakel: als makelaar bij de vormgeving van extra ondersteuning, vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband, deskundige passend onderwijs en als critical friend.

In verband met de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een adviseur die ons team komt versterken.

Wij zoeken iemand die:

  • beschikt over excellente adviesvaardigheden, zowel bij casuïstiek met betrekking tot individuele leerlingen als bij vraagstukken rondom het realiseren van passend onderwijs;
  • als volwaardig gesprekspartner van de scholen kan optreden, zowel richting IB als directie. Je beschikt hiervoor over uitstekende communicatievaardigheden;
  • scholen kan spiegelen en feedback geeft gericht op de kwaliteit van passend onderwijs;
  • proactief kan optreden in crisissituaties of bij dreigend thuiszitten van kinderen;
  • vraagstukken en deskundigheid in een breder perspectief kan zien en kan verbinden;
  • op hoofdlijnen kan denken en procesmatig sterk is;
  • recente kennis en relevante werkervaring heeft in het primair onderwijs;
  • een voor de functie relevant HBO+ of WO werk- en denkniveau heeft;

We werken vanuit het principe van de lerende organisatie. Je hebt daarom een open, lerende houding en bent gericht op (persoonlijke) ontwikkeling en samenwerking.

Reageren of meer weten?

Heb je belangstelling voor deze boeiende functie? Schrijf dan een motivatiebrief en stuur deze (inclusief CV) naar sollicitatie@sppoh.nl. We ontvangen je brief graag voor 15 november 2020. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 januari 2021. Voor vragen over SPPOH verwijzen we je naar onze website www.sppoh.nl of kun je contact opnemen met Irene van Harten, manager team en werkgebieden: i.vanharten@sppoh.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.