SPPOH

Vergaderingen

De OPR komt elk schooljaar (afhankelijk van noodzaak of behoefte) een aantal keren bij elkaar. De vergaderingen van de OPR vinden in principe in de avonduren plaats. In die vergaderingen is er overleg met het bestuur van SPPOH dat in die vergaderingen vertegenwoordigd wordt door de directeur van SPPOH. Incidenteel vindt ook overleg plaats in werkgroepen.

Onderwerpen die in dit schooljaar aan de orde komen zijn:

 • De effectiviteit van arrangementen (in het algemeen, niet op casusniveau): is de leerling geholpen, zijn ouders tevreden?
 • Hoe om te gaan met en te handelen in crisissituaties? Voorzieningen?
 • Speciaal (Basis-) Onderwijs
 • Hoogbegaafdheid
 • Het volgen en bespreken van diverse rapportages die ingaan op lopende onderzoeken
 • Begroting
 • Jaarverslag
 • Vacatures in de OPR

 

Vergaderdata 2017-2018

 • Maandag 18 september 2017
 • Maandag 13 november 2017
 • Maandag 15 januari 2018
 • Maandag 09 april 2018
 • Maandag 28 mei 2018

De verslagen van de vergaderingen van het lopende schooljaar worden op de website geplaatst.