Computer
voor scholen
Hier vindt u informatie bedoeld voor scholen
Vertrouwen, Verbinden en Verantwoorden! Deze uitgangspunten vormen de basis voor passend onderwijs in Haaglanden. Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen.

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Welkom op de website van samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH is een samenwerkingsverband van en voor scholen. Wij ondersteunen scholen bij het vormgeven van passend onderwijs op de school.

Ouders hebben hierin een belangrijke rol. Op deze website geven we u informatie die voor u als ouder van belang is. Voor vragen neemt u in eerste instantie contact op met de school. Zijn er vragen die u specifiek aan het samenwerkingsverband wilt stellen, dan zijn wij u graag van dienst. Elke school heeft een eigen adviseur passend onderwijs, de informatie vindt u terug op de scholenpagina.

 

logo op

Hiervindt u informatie over het nieuwe Ondersteuningsplan 2021-2025.

Corona virus: hier vindt u de actuele informatie rondom de maatregelen die SPPOH genomen heeft.