Organisatiestructuur

De samenwerkende scholen
In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Haaglanden. Circa 58000 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar volgen hier onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 werkgebieden: de stadsdelen van Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk.
Alle basisscholen in onze regio zijn verplicht aangesloten bij ons samenwerkingsverband.

Naast de basisscholen zijn ook de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs bij het samenwerkingsverband aangesloten. Een aantal regionale scholen voor speciaal onderwijs heeft zich vrijwillig aangesloten.
Op de scholenkaart vindt u een school in uw wijk en kunt u ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs vinden.

Welke scholen horen niet bij het samenwerkingsverband?
De scholen voor speciaal onderwijs die het onderwijs aan slechtziende kinderen verzorgen (cluster 1) en de scholen die het onderwijs aan kinderen verzorgen met Taal en spraakproblemen (cluster 2) zijn geen onderdeel van het samenwerkingsverband. Ook scholen die privé onderwijs geven en de school voor reformatorisch onderwijs zijn niet aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van het samenwerkingsverband SPPOH wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle 27 aangesloten schoolbesturen. Binnen het bestuur[FR3]  is er een dagelijks bestuur bestaande uit zes leden dat fungeert als uitvoerend bestuur. De voorzitter is de heer G.J. van Drielen. De overige bestuursleden zijn toezichthouders en houden toezicht op het dagelijks bestuur. Voorzitter van het algemeen bestuur is de heer R. de Vries.
Het bestuur wordt bijgestaan door de bureau-organisatie onder leiding van de directeur, de heer E. (Bert) Klompmaker. In het organogram  is de structuur van de organisatie duidelijk weergegeven.