Privacyverklaring

Als er voor leerlingen sprake is van extra ondersteuning, dan is het noodzakelijk dat er gegevens worden uitgewisseld. In onze privacyverklaring is beschreven hoe het samenwerkingsverband hier mee omgaat.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Ruud Kuhn