Projecten

lln

Naast het faciliteren van de scholen door middel van basisondersteuning en extra ondersteuning, ondersteunt het samenwerkingsverband ook met projecten en impulstrajecten. Er zijn specifieke projecten op scholen, maar ook projecten die voorzien in een Haaglanden brede voorziening.

Scholen kunnen een voorstel voor een project indienen bij het samenwerkingsverband. Een project kenmerkt zich onder ander door een onderzoeksvraag, tijdelijkheid en het moet gaan om een plan om leerlingen met een extra ondersteuningsvraagstuk in het reguliere onderwijs een plek te geven of te behouden. Het project moet voldoen aan een aantal voorwaarden en voor het indienen van een project wordt gebruik gemaakt van een format projectplan.
Naast projecten kan er ook een impulstraject gestart worden, daarbij gaat het om een reeds bestaande werkwijze waarbij een school een beperkt opstart bedrag nodig heeft om een voorziening voor leerlingen te kunnen beginnen.
De uiterste datum om een project aan te vragen voor een nieuw schooljaar is 1 mei. Dit betekent dat voor deze periode het samenwerkingsverband al betrokken is geweest zoals in de projectvoorwaarden hieronder staat omschreven.  

Lopende projecten zijn:

Begaafdheid

Doel van het project is te komen tot een dekkend aanbod voor leerlingen die begaafd zijn en dan met name voor die leerlingen waar sprake is van bijkomende problematiek.
Scholen worden uitgenodigd om zich te ontwikkelen tot een HB expertschool. Ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid om een speciale voorziening in te richten voor leerlingen waar sprake is van zogenaamd “dubbel bijzonder” en de bijkomende problematiek maakt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
Het project wordt mede gefinancierd met behulp van de subsidiemiddelen beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. 
Hier vindt u meer informatie over dit project.