Steunpunt Autisme

Leerlingen met autisme komen voor in alle vormen van het onderwijs. Als je autisme hebt, verwerk je informatie op een andere manier. Om het onderwijs goed af te stemmen op de denkwijze van deze leerlingen is het nodig dat leerkrachten, docenten en andere mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, goed begrijpen hoe zij met deze leerlingen om kunnen gaan.
Passend onderwijs heeft als doel om leerlingen een onderwijsplek te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit hun mogelijkheden en beperkingen. Het Steunpunt Autisme biedt hierbij ondersteuning om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen en deze te vertalen in handelingsadviezen.
Het Steunpunt biedt de volgende faciliteiten: 

  • Telefonisch spreekuur
  • Eenmalige consultaties
  • Netwerken in de regio: op de hoogte zijn van de sociale kaart op het gebied van onderwijs en zorg aan mensen met een autisme spectrum stoornis.

Naast bovengenoemde werkzaamheden, is het ook mogelijk om als school zelf het steunpunt in te schakelen voor (team)trainingen/workshops en begeleidingstrajecten. Het Steunpunt Autisme doet geen onderzoek en stelt geen diagnose. Ook biedt zij geen ambulante begeleiding aan leerlingen met autisme.

Contact

Caroline Zoon
carolinezoon@steunpunt-autisme.nl
Telefonisch spreekuur dinsdagen van 9 tot 12 uur en vrijdagen van 9 tot 11 uur voor de regio Den Haag
https://www.steunpunt-autisme.nl/website2/