Bekijk al het nieuws

10 magische seconden

10 magische seconden 

De tijd op de basisschool duurt acht jaar. Maar in tien seconden kun je als leerkracht het verschil maken voor een kind. Hoe? Door het kind daadwerkelijk te zien en het te wijzen op een talent waarvan het kind zelf niet eens weet dat hij of zij het bezit. Dat was een van de mooie inzichten die bezoekers van de themabijeenkomst begaafdheid en talentontwikkeling, op 8 maart, hebben meegekregen.  

Het inzicht over de tien magische seconden kwam van Luk Dewulf. De pedagoog, burn-outcoach en ‘talentfluisteraar’ hield een inspirerend pleidooi over wat talent is – spoiler: géén uitzonderlijke kwaliteit – en hoe je talent bij leerlingen kunt herkennen en benoemen.  

 

Dewulf sprak verder onder andere over flow, de staat van zijn waarbij je de tijd vergeet en je helemaal opgaat in een activiteit. Die staat van zijn bereik je alleen als je met iets bezig bent wat je goed ligt en waar je plezier in hebt. Aan scholen de taak om de talenten bij kinderen te herkennen en ze in hun kracht te zetten. Dewulf: ‘Ik droom van scholen waar de tijd vliegt voor kinderen.’ 

 Ook spraken de aanwezige leerkrachten, IB’ers en andere professionals over begaafdheid en wat er in ons samenwerkingsverband voorhanden is om als school op dit thema te ontwikkelen en samen te werken, waardoor alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Conclusie: iedere school in elke wijk heeft begaafde leerlingen en als je daar goed op inspeelt, bijvoorbeeld door beleid te maken op het gebied van talentontwikkeling, dan heeft dat een positieve uitwerking voor álle leerlingen. Waarbij de kans dus groter is dat ze gezien worden en zij die magische tien seconden ook daadwerkelijk kunnen ervaren. 

 

Sandra Commissaris van Basisschool Bohemen Kijkduin is geïnspireerd geraakt door het verhaal van Luk Dewulf, vertelt ze na afloop. ‘Vooral zijn woorden over dat we nieuwe manieren moeten vinden om kinderen te laten leren, sprak me aan. Zo had hij het over spelend leren en lerend spelen. Ik neem dit mee en ga talentontwikkeling ook bij mij op school introduceren. Ook het positieve van zijn verhaal sprak me aan. Soms laten we ons te veel leiden door negatieve randzaken, dit was lekker vrolijk en energiek.’ 

Ook Marc de Fouw van Basisschool Grote Beer vertelt dat hij een geslaagde middag achter de rug heeft, al plaatst hij ook een kanttekening. ‘Ik begeleid een plusklas en had gehoopt dat we wat meer de gelegenheid zouden hebben om praktische tips met elkaar uit te wisselen, tips waarmee je meteen iets kunt in je eigen praktijk. Dat was wat minder het geval.’ Wat wél nieuw was voor De Fouw, is het feit dat er een nu een Leernetwerk Begaafdheid bestaat. ‘Daar kan ik vanaf nu van profiteren.’ 

Susanne Bökenkamp werkt veel met begaafde leerlingen, onder andere op Basisschool Kronenburgh. ‘Vooral dat verhaal van Dewulf over de tien seconden sprak me aan. Ik probeer ook zoveel mogelijk de talenten van leerlingen te benoemen, maar na dit verhaal ga ik me voornemen om het nóg vaker te doen.’ 

Muriel Beekenkamp van SBO De Bonte Vlinder, een school voor speciaal basisonderwijs, heeft zich stellig voorgenomen om zich door Luk Dewulf te laten opleiden tot talentfluisteraar. ‘Daarnaast vond ik het fijn om vanmiddag in gesprek te gaan met collega’s van andere scholen en kennis te delen. Als ambulant begeleider kom ik al vaak op andere scholen, maar toch is het fijn om elkaar op zo’n middag even te zien en te spreken. Het verbreedt je blik.’ 

‘Kinderen die bij ons op school komen, denken vaak dat ze niets waard zijn’, zegt Dan Segijn, IB’er op SBO De Haagse Beek. ‘Een middag als deze is waardevol, omdat wordt benadrukt hoe belangrijk het is om het kind te blijven zien. Natuurlijk weet je dat wel, maar het kan wat mij betreft niet genoeg worden gezegd. Bovendien hoor je altijd weer nieuwe, inspirerende dingen op zo’n middag.’