Aanbesteding SMW Den Haag en Rijswijk

Resultaat aanbesteding SMW Den Haag en Rijswijk
Op 20 november 2018 is de aanbesteding voor het schoolmaatschappelijk werk (SMW+) in Den Haag en Rijswijk gestart.  Deze aanbesteding is inmiddels afgerond en per 1 maart jl. is de gunning definitief.

Percelen
De aanbesteding van SMW+ was onderverdeeld in vier percelen. Bij de aanbesteding kon daardoor zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de specifieke aandachtspunten van de desbetreffende onderwijssector.

  1. VVE en Primair Onderwijs gemeente Den Haag
  2. Primair Onderwijs gemeente Rijswijk
  3. Voortgezet Onderwijs
  4. MBO

Uitkomst aanbesteding
Van alle percelen zijn de inschrijvingen van de verschillende partijen ontvangen op 14 januari. Deze zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en per onderwijs soort medewerkers van het samenwerkingsverband respectievelijk het MBO. Bij de beoordeling is voornamelijk gekeken naar de kwaliteit van de aanbieding, de prijs werd voor een klein deel meegewogen.

Op 8 februari is de voorlopige gunning bekend gemaakt. Hierna kon er gedurende 20 dagen bezwaar worden gemaakt, dit is niet gebeurd. De gunning is hiermee op 1 maart definitief geworden. Voor het VO en het MBO heeft Schoolformaat de aanbesteding gewonnen.  Voor de VVE en het PO heeft Xtra Plus de aanbesteding gewonnen, zowel in Den Haag als in Rijswijk. Dit betekent dat er voor het primair onderwijs in Rijswijk een wisseling plaatsvindt van aanbieder.

Alle scholen in Haaglanden zijn inmiddels via de mail geïnformeerd over deze resultaten en het vervolgtraject.