Evaluatiesessies

Momenteel zijn de evaluatiesessies in de verschillende werkgebieden in volle gang.
In deze werksessies worden de kwantitatieve gegevens van het schooljaar 2017-2018 besproken. Samen met de scholen in Haaglanden gaan we in op het verhaal achter die gegevens is. Wat werkt voor kinderen in de reguliere scholen en waar wordt extra ondersteuning in de vorm van arrangementen voor ingezet? Hoeveel kinderen zijn verwezen naar het SBO of het SO en welke risico’s en kansen zien we voor de toekomst? De verbinding tussen de scholen onderling maakt dat we elkaar nog beter leren kennen en elkaar in de toekomst nog beter weten te vinden. Het benutten van elkaars kwaliteiten is belangrijk om goed passend onderwijs voor alle kinderen in Haaglanden te realiseren. We maken een samenvatting van de uitkomsten van de gesprekken en nemen deze mee voor acties in de toekomst. 
Noot: De sessies zijn succesvol afgerond. De uitwerking hiervan volgt,