HB Themabijeenkomst

HB themabijeenkomsten mei 2019

Op 7 en 9 mei jl. waren de themabijeenkomsten druk en enthousiast bezocht.
Wij danken iedereen voor hun bijdrage. De uitkomsten worden momenteel verwerkt.
HB Themabijeenkomsten mei 2019