Bekijk al het nieuws

Inspectiebezoek

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs. Afgelopen schooljaar heeft de inspectie SPPOH bezocht en in het hierover opgestelde rapport leest u ‘Wat er goed gaat’ , ‘Wat er beter kan’ en ‘Wat er beter moet’.

We werken samen met scholen aan de verbeteracties en het behoud van hetgeen er goed gaat.