Bekijk al het nieuws

Overhandiging Junior Ondersteuningsplan

Naast het gebruikelijke Ondersteuningsplan heeft SPPOH deze keer ook een Junior Ondersteuningsplan ontwikkeld. De kinderen van groep 8 op De Paradijsvogel en de Van Hoogstratenschool hebben hier enthousiast aan meegewerkt. Dit plan is de leidraad voor de komende vier schooljaren (2021-2025). Woensdag 7 april jl. is het plan overhandigd aan de wethouders van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. 
Ook in de (lokale) media is hiervoor aandacht geweest.