Bekijk al het nieuws

Project Buitenkans (2): schoolcoaches in Duindorp

‘De school is nu een veilige thuishaven’

Goed gedrag kun je aanleren. Dat is het uitgangspunt van Positive Behaviour Support (PBS). Samen met partners in de wijk werken twee Duindorpse scholen – De Tweemaster en De Meerpaal – met succes volgens deze methode. Dankzij Project Buitenkans zijn er nu ook twee schoolcoaches aan de slag. 

Er bestaan nogal wat vooroordelen over Duindorp, de wijk die niet zelden negatief in het nieuws is. Ryanne van Gool (directeur De Meerpaal), Erna de Moedt (directeur De Tweemaster) en Lianne Krens (adjunct De Tweemaster) kunnen erover meepraten. ‘Buitenstaanders die bij ons op school komen, denken bij wijze van spreken dat de leerlingen elkaar op de gang al te lijf gaan,’ zegt Lianne. ‘Maar als ze dan zien hoe het er écht aan toe gaat, zeggen ze: wow, wat is het hier rustig! Mensen geven juist aan hoe goed ze het pedagogisch klimaat bij ons vinden.’ 

Onderlinge contacten 
Dat klimaat is voor een groot deel te danken aan een manier van werken die Positive Behaviour Support (PBS) heet. De kern daarvan is dat je goed gedrag kunt aanleren. Ongeveer vijf jaar geleden zijn De Tweemaster en De Meerpaal ermee begonnen. Ryanne: ‘We hadden in die tijd best veel te maken met gedragsproblemen. Omdat onze scholen in hetzelfde pand zitten, waren er al veel onderlinge contacten. Als je dan met zo’n nieuwe manier van werken begint, is het logisch dat je samen optrekt, anders gaat het op het schoolplein direct mis.’ 

PBS is niet iets waar je vrijblijvend mee aan de slag kunt gaan. De school werkt met een aantal kernwaarden en leefregels die strikt gevolgd moeten worden. Goed gedrag wordt beloond, bijvoorbeeld in de vorm van extra buitenspelen of een wandeling op het strand. ‘Je kunt niet denken: we doen het even een week niet’, zegt Ryanne. ‘We benaderen gedrag als een vak, net zoals rekenen en taal. Leerkrachten geven aan dat ze soms wel 70 procent van hun tijd met PBS bezig zijn en de rest van hun tijd met de andere vakken. Het is zwaar en pittig, het vereist bepaalde kwaliteiten.’ 

Partners in de wijk 
De resultaten zijn ernaar, getuige het aantal verminderde incidenten en de verbetering van het pedagogische klimaat. Ook ouders zijn positief, al zijn er ook enkele ouders die de regels te beknellend vinden. ‘De school is nu echt een veilige thuishaven’ zegt Lianne. ‘Je kunt voor de kinderen echt het verschil maken.’ 

De twee scholen proberen zoveel mogelijk partners zover te krijgen om ook volgens de PBS-methode te gaan werken en dat lukt goed. Zo doen supermarkt Hoogvliet en welzijnsorganisatie Kinderwerk mee. Voetbalclub Duindorp SV onderschrijft de principes, maar geeft daar nu nog een eigen invulling aan. Lianne: ‘Het zou heel mooi zijn als de voetbalclub uiteindelijk echt gaat meedoen, want veel van onze leerlingen voetballen bij die club.’ 

Verbindende schakel 
Ondanks het succes van de PBS-aanpak ontbrak er nog iets. De twee scholen hadden sterk de behoefte aan mensen die als verbindende schakel tussen de scholen onderling en de andere organisaties in de wijk zouden kunnen fungeren. Met financiële steun van Project Buitenkans is die lacune opgevuld. Inmiddels zijn twee schoolcoaches aan de slag. Ryanne: ‘Het is ontzettend fijn dat we mensen hebben rondlopen die zaken meteen kunnen oppakken, bijvoorbeeld als er ruzie op het schoolplein is of wanneer kinderen moeilijk gedrag vertonen. Het heeft ook een preventieve werking, want we kunnen vaak al ingrijpen voordat de hele procedure van MDO’s en arrangementen moet worden opgetuigd. Dat is fijn, ook voor ouders, want alles gebeurt op school. Ouders zijn een stuk wantrouwender wanneer GGD, Veilig Thuis of een andere organisatie van buiten erbij wordt betrokken.’ 

De schoolcoaches nemen ook standaard twee honden mee die worden ingezet. Erna: ‘Dat werkt ontzettend goed, je ziet dat de honden meteen een effect op de kinderen hebben. De schoolcoach spiegelt het gedrag van de leerlingen aan het gedrag van de hond, waardoor het kwartje heel snel valt.’  

Conclusie: de schoolcoaches zijn nu al onmisbaar, maar de NPO-financiering houdt eind van dit schooljaar op. Hoe dan verder? Lianne: ‘We hopen dat beleidsmakers zien hoe belangrijk het is om projecten duurzaam op te zetten. Kortlopende projecten werken niet, daar is iedereen nu wel van overtuigd. Gelukkig ziet ook de wijkmanager het belang in van de schoolcoaches, maar we hebben echt de gemeente nodig.’ 

Ryanne: ‘We zullen overal waar we komen blijven aankaarten hoe belangrijk we de schoolcoaches vinden, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Ze worden echt ontlast, waardoor hun werkgeluk enorm is toegenomen. We hebben genoeg overtuigende argumenten om te zorgen voor een blijvende financiering van de schoolcoaches.’ 

 
Meer weten over Project Buitenkans? Kijk dan op de website