Bekijk al het nieuws

Project Buitenkans (4): ‘Uiteindelijk wil je ouders sterk maken’ 

Project Buitenkans (4): ‘Uiteindelijk wil je ouders sterk maken’ 

Stichting Jeugdwerk en Ons Verbind zijn twee organisaties die helpen om ouderpartnerschap vorm te geven op basisscholen in de Haagse regio. We vroegen hoe ze te werk gaan en of al het mooie dat ze hebben bereikt, ook kan beklijven als de financiering vanuit de NPO-gelden wegvalt. ‘We hebben in onze planning rekening gehouden met het feit dat de school het na verloop van tijd zelf moet kunnen.’ 
Ouissam Belgharbi en Salima Tabelhaji zijn gepokt en gemazeld in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Vanuit hun organisatie Ons Verbind ondersteunen zij scholen bij het vormgeven van ouderpartnerschap. De Haagse school Yunes Emre is een van die scholen waar Ouissam en Salima veelvuldig over de vloer komen, een school waar het niet vanzelfsprekend is dat ouders actief meedoen. 

Salima: ‘Op woensdag organiseren we koffie-ochtenden waarbij we tussen de vijftien en veertig ouders bereiken. Het zijn laagdrempelige ochtenden, maar er is wel een inhoudelijke invulling; we stellen steeds een specifiek opvoedkundig thema centraal. Daarover gaan we dan met de ouders in gesprek.’ 

We praten zowel over de ontwikkeling van hun kinderen op school als thuis’ vult Ouissam aan. ‘Je ziet dat ouders dingen bij elkaar herkennen. Angst die ze voelen, wantrouwen naar school en bepaalde instanties, of simpelweg niet weten hoe je dingen bespreekbaar moet maken. Het helpt dan enorm dat ze die emoties en gevoelens met elkaar kunnen delen. Dan zie je soms echt het kwartje vallen bij een ouder. “Hé, ik moet dingen echt anders gaan doen", zeggen ze dan.’ 

 Minder vanzelfsprekend 
Ook op de Haagse OBS Anne Frank en OBS Het Galjoen kwamen ouders in het verleden niet of nauwelijks op school. Soms zijn daar heel logische redenen voor, vertelt Nahid Zabihi van Stichting Jeugdwerk. ‘In niet-Westerse culturen is het veel minder vanzelfsprekend dat ouders de school in komen. Ze kennen het fenomeen ouderparticipatie vaak niet. Als je je kinderen naar school stuurt, dan neemt de leerkracht de opvoeding over – zo simpel is het.’ 

Gelukkig zien veel ouders inmiddels het nut van ouderpartnerschap in, zegt Nahid. ‘Het is mooi om te zien dat ouders echt een team vormen met elkaar. Ze durven elkaar ook aan te spreken. Uiteindelijk wil je ouders sterk maken en het is mooi als je dat ziet gebeuren.’ 

Zowel Stichting Jeugdwerk als Ons Verbind vormen op die manier een brugfunctie tussen de ouders en de schoolteams. ‘Ouders vragen bijvoorbeeld of we mee gaan naar overleggen’, zegt Salima van Ons Verbind. ‘We coachen ook leerkrachten en IB’ers. En we vormen kinderraden, zodat ook de leerlingen hun zegje kunnen doen. Je bent namelijk het meest effectief als je iedereen in de school meeneemt.’ 

Kerstversiering ophangen 

Krijg je sneller contact met ouders als je dezelfde culturele achtergrond hebt als zij? Nahid, die zelf van Afghaanse komaf is, denkt dat het zeker helpt wanneer je – bijvoorbeeld – kennis hebt van de normen en waarden van een cultuur of geloof. ‘Als ouders iets niet willen, dan begrijp je soms beter waarom dat zo is. En dat leg ik dan weer uit aan de leerkracht of de IB’er. Dat het geen onwil is als een ouders de kerstversiering niet willen ophangen, maar dat het een bepaalde reden heeft.’ 

Soms is het ook simpelweg een kwestie van goede voorlichting geven. Salima: ‘Op deze scholen lopen best veel kinderen rond waar zorgen over zijn, maar onder ouders leven veel misverstanden over extra hulp en arrangementen. Ze vinden het bijvoorbeeld doodeng om iets te ondertekenen. Daarom hebben we laatst een informatieavond over passend onderwijs georganiseerd, waarbij de ouders verplicht alle kraampjes en tafeltjes af moesten gaan, waardoor ze nu het hele proces kennen.’ 

Toekomst 
De activiteiten om ouderpartnerschap te vergroten, worden mede gefinancierd door Project Buitenkans. Eind van dit schooljaar houdt die financiering op en is er veel minder mogelijk. Hoe moet het dan verder op scholen waar Stichting Jeugdwerk en Ons Verbind actief zijn?  

Ouissam: ‘We hebben in onze planning rekening gehouden met het feit dat de school het na verloop van tijd zelf moet kunnen. Zo loopt er al een tijdje een leerkracht met ons mee, die onze rol zal overnemen. Het is wel zo dat de ene school sneller op eigen kracht door kan dan de andere. Wat dat betreft hoop ik dat ook schoolbesturen het belang van dit onderwerp meer gaan inzien – en er ook meer geld voor vrijmaken.’ 

Ook Nahid sorteert al voor op een toekomst waarin Stichting Jeugdwerk minder vaak op de scholen zal zijn. ‘Sommige ouders hebben aangegeven dat zij oudercontactpersoon willen zijn. We begeleiden hen gedurende een jaar en daarna nemen ze het zelf over, samen met de IB’er. Ik kan me verder voorstellen dat we voor bepaalde zaken advies op afstand geven. Met twee groepen ouders is er nu al een groepsapp waarin ze vragen kunnen stellen. Dat is een perfecte manier om op een laagdrempelige manier hulp te kunnen vragen.’ 
Project Buitenkans hoopt dat scholen de opgedane kennis over ouderpartnerschap met elkaar blijven delen. Dus doe dit vooral!