Bekijk al het nieuws

Samen vervolg geven aan de evaluatie- en ontwikkelsessies: 5 Thema’s

Hoe kunnen we passend onderwijs voor alle leerlingen in Haaglanden realiseren? Deze vraag stond centraal bij de evaluatie- en ontwikkelsessies die we in februari hebben georganiseerd. We weten dat er op dit moment beperkt plek is op SO en SBO. De situatie op de scholen is ingewikkeld, laten we daar niet omheen draaien. Tegelijkertijd was het mooi om te zien dat de deelnemers van de evaluatie- en ontwikkelsessies de bereidheid toonden om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Het liet maar weer eens zien dat onze slogan Samen voor passend onderwijs allesbehalve een holle frase is.

Bovendien kwamen de deelnemers met allerlei creatieve ideeën en oplossingen voor de dagelijkse praktijk op hun scholen. Zo hoorden we over leerkrachten die een dagdeel meedraaiden op het SBO en zich daar lieten inspireren over hoe ze de basisondersteuning op hun eigen school kunnen versterken. Ook hoorden we over leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs – met succes – werden terugverwezen naar het regulier onderwijs. En we hoorden over hoe scholen uit één wijk in gesprek gaan om van elkaar te leren. Het zijn stuk voor stuk mooie zaadjes die worden geplant.

Nu is het tijd om door te pakken. Er komen vijf thema’s naar voren uit alle brainstormsessies, waaronder het bevorderen van inclusie, versterking van de basisondersteuning en versterking van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Op de vijf thema’s willen we verder voortborduren tijdens online rondetafelsessies.

Zet 24 of 28 maart in de agenda van 09:00 tot 11:00 uur. Op deze data die oorspronkelijk gereserveerd zijn voor de IB startdagen zullen de online rondetafelsessies plaatsvinden. Met scholen, schoolbesturen en het team van SPPOH wordt dan een vervolg gegeven aan de opbrengsten van de evaluatie- en ontwikkelsessies.

Praat jij ook weer mee? Meld je aan op 
24 maart  van 9.00 – 11.00 uur

28 maart  van 9.00 – 11.00 uur