Bekijk al het nieuws

Sterke start MDO

Met Project Buitenkans gaan we kansengelijkheid te lijf, ondersteund door het Nationaal Programma Onderwijs. Het project is een nauwe samenwerking tussen gemeente Den Haag, de ketenpartners en het samenwerkingsverband. 

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan Start Samen Sterk! Dit is een online tool voor het MDO-startgesprek. Alle scholen ontvangen in augustus een startpakket om de ketenpartners uit te nodigen om zich in september of oktober op een startgesprek voor te bereiden via deze online tool. De online vragensessie die we hiervoor organiseerden bekijk je hier terug. Wil je liever in drie minuten bijgepraat worden? Dat kan hier. Op de IB-startdagen is Project Buitenkans aanwezig om jullie kennis te laten maken met de tool. Nu al meer weten? Klik op deze link.

Ontdek wat Project Buitenkans jou verder te bieden heeft op www.project-buitenkans.nl en volg de ontwikkelingen via LinkedIn.

Tot slot: In het schooljaar 20-21 is vanuit het Programma Samenwerking Passend Onderwijs en Jeugdhulp een evaluatie geweest van het Routeboek Verzuim en Thuiszitters. Dit routeboek is vervolgens verder aangescherpt en is in dit schooljaar veelvuldig toegepast in de praktijk. Daarom is er een korte specifieke evaluatie over de samenwerking in het MDO en een evaluatie voor leerlingen die (weer) thuiszitten en waar het Routeboek niet afdoende is gebleken. Werk je op meerdere scholen? Dan vragen we jou om per school de evaluatie in te vullen. https://nl.research.net/r/TP7YJQL. Het invullen van de evaluatie duurt maximaal 4 minuten.