Bekijk al het nieuws

Subsidie: Extra ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

Zoals in de vorige thema nieuwsbrief is aangekondigd, is de subsidie voor de extra ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen bij het ministerie van OCW aangevraagd. Velen hebben hierover meegedacht en/of zijn reeds op de hoogte van de insteek die binnen ons samenwerkingsverband is gekozen. Bij de eerstvolgende nieuwsbrief ontvangen alle scholen ter inzage de aanvraag zoals deze is ingediend. Ook worden er na de meivakantie Themabijeenkomsten georganiseerd waarin de aanvraag verder wordt toegelicht en we verschillende doelen en ambities samen uitwerken. De uitnodiging en data volgen spoedig.