Bekijk al het nieuws

Tip: Helderheid rond passend onderwijs

De handreiking 'Helderheid rond passend onderwijs' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft een overzicht van de belangrijke informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen. Deze handreiking kan helpen om in het team het goede gesprek te voeren over passend onderwijs en samen keuzes te maken die tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en tegelijk werkbaar blijven voor het lerarenteam. 

Download ‘Helderheid rond passend onderwijs’.