Bijeenkomsten
Na bijna twee schooljaren vooral op afstand met elkaar samengewerkt te hebben hopen wij elkaar het schooljaar 2022-2023 weer te kunnen ontmoeten. Wij organiseren de gebruikelijke netwerk- en themabijeenkomsten en er is weer een scholingsaanbod beschikbaar.
 

Aanmelden voor bijeenkomsten

In het schooljaar 2022 – 2023 willen we vanuit ons samenwerkingsverband de kennis en expertise vanuit ons trainingsaanbod zoveel mogelijk verduurzamen. Daarom stimuleren wij een aantal trainingen op schoolniveau.  Mocht je je voor een bepaalde training willen inschrijven benader zoveel mogelijk collega’s uit jouw school om gezamenlijk deel te nemen. Daarmee wordt de opgedane expertise en kennis zoveel mogelijk geborgd binnen de school. Bij voldoende aanmeldingen voor een cursus of training op schoolniveau wordt er door Bazalt contact opgenomen door de school en wordt een gezamenlijke datum vastgesteld. Daarna volgt het intakegesprek met jouw school.

Er is alleen open aanbod voor trainingen waar een data bij staat. Dit geldt voor ‘Ervaar Tos’,  ‘Samenwerken onder spanning’ (training door Pro Ago) en ‘ Begaafdheid’.

Voor netwerkbijeenkomsten voor zowel IB'ers als directeuren kan aanmelden via de link in de blauwe ballon aan de bovenkant van deze pagina. HIER vind je het overzicht van onze bijeenkomsten per maand.
Inmiddels zijn wij een jaar onderweg met het nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025 en werken wij samen onder het motto ‘samen voor passend onderwijs’. In het scholingsaanbod voor komend schooljaar hebben wij rekening gehouden met dit motto en de beoogde koers. Een overzicht van het scholingsaanbod vind je in het dataoverzicht 
de inhoudelijke beschrijving van het aanbod kan je hier vinden. 

Aanmelden voor scholing 

Voor deelname aan het scholingsaanbod, mail  info@sppoh.nl.  Voor aanbod op schoolniveau kun je hier terecht.

Alle praktische informatie over de individuele scholingen kun je navragen bij Wilma Düren  van de Bazalt Groep, w.duren@HCO.nl of telefoon:(070) 448 28 37  Vragen over 'Scholing op Schoolniveau' kun je stellen via info@sppoh.

Cursus ‘samenwerken onder spanning’ (training door Pro Ago)

De cursus die speciaal naar aanleiding van deze problematiek is ontwikkeld helpt scholen bij het samenwerken met ouders en kinderen als de spanning oploopt, bijvoorbeeld omdat een kind een bijzondere onderwijsbehoefte heeft. In de cursusbijeenkomsten worden de verschillende elementen waarmee je dit proces vormgeeft bestudeerd en geoefend. Je krijgt denkmodellen aangereikt die het proces overzichtelijk maken en jou helpen succesvol met kinderen, ouders en andere partners samen te werken. Daarnaast wordt intensief geoefend met het stellen van grenzen om dit proces in de keten en in de school te leiden en uit te voeren. Tussen de bijeenkomsten door krijg je ‘huiswerkopdrachten’. Naast leeswerk bestaat dat vooral uit doe-opdrachten. De training bestaat uit zes opeenvolgende bijeenkomsten en 2 intervisie - sessies,  waarbij de deelnemers  alle data bijwonen voor het goede resultaat. Klik hier voor informatie over de data.

Aanwezigheid
Tot slot vragen wij jullie aandacht voor aanwezigheid bij bijeenkomsten en scholing waarvoor je aangemeld bent. Afgelopen schooljaar hebben we veel te maken gehad met afwezigheid zonder afmelding, waarbij er uitschieters zijn van trainingen waar meer dan de helft van de deelnemers niet verschenen is. Dit is vervelend voor de trainer die zich voorbereid heeft, de overige deelnemers en bovendien worden er onnodig kosten gemaakt. Het verzoek aan jullie voor inschrijving goed te kijken of je daadwerkelijk kunt deelnemen en je alleen bij onverhoopte omstandigheden af te melden.

basketbal