Bijeenkomsten
Verbinden is een van de belangrijke pijlers van het Ondersteuningsplan 2017-2021 van ons samenwerkingsverband SPPOH. Verbinden betekent elkaar ontmoeten, met en van elkaar leren en samenwerken. Met ruim 200 scholen in Haaglanden geven we vorm aan passend onderwijs. Verbinding onderling, met ouders en een diversiteit aan partners is nodig om voor elke leerling zo goed mogelijk onderwijs te realiseren.

Om scholen hierin te faciliteren biedt het samenwerkingsverband in 2020-2021 diverse vormen van ontmoeten en kennisdelen. We doen dit in netwerken in het werkgebied en tijdens scholings- en themabijeenkomsten. Voor en samen met de deelnemers.

Voor 2020-2021 is een uitgebreid aanbod aan bijeenkomsten en scholing. In het magazine Verbinden in Haaglanden is alle informatie terug te vinden.

Aanmelden voor bijeenkomsten
Voor alle bijeenkomsten georganiseerd door het samenwerkingsverband geldt dat aanmelding verplicht is. Dit helpt ons om de bijeenkomsten goed te voor te bereiden en iedereen op een prettige manier te kunnen ontvangen. Voor netwerkbijeenkomsten voor zowel IB'ers als directeuren kan aanmelden via de link in de blauwe ballon aan de bovenkant van deze pagina. Hier vind je het overzicht van onze bijeenkomsten per maand.

Aanmelden voor scholing via het HCO
Aanmelden voor het scholingsaanbod gaat via een speciale link. Je kunt hier meteen zien welk scholingsaanbod nog beschikbaar is. Klik hier om je aan te melden (het dataoverzicht vind je hier).

Aanmelden voor Coaching on the job voor Intern Begeleiders
Aanmelden voor Coaching on the job gaat via een speciale link. Als de module er niet meer tussen staat is de coaching voor die periode vol. Klik hier om je aan te melden.

Alle praktische informatie over de scholing via het HCO en coaching on the Job kun je navragen bij Wilma Düren van het HCO.
w.duren@HCO.nl of telefoon:(070) 448 28 37

basketbal