Bijeenkomsten
Na bijna twee schooljaren vooral op afstand met elkaar samengewerkt te hebben hopen wij elkaar het schooljaar 2021-2022 weer te kunnen ontmoeten. Wij organiseren de gebruikelijke netwerk- en themabijeenkomsten en er is weer een scholingsaanbod beschikbaar.

Aanmelden voor bijeenkomsten
Voor alle bijeenkomsten georganiseerd door het samenwerkingsverband geldt dat aanmelding verplicht is. Dit helpt ons om de bijeenkomsten goed te voor te bereiden en iedereen op een prettige manier te kunnen ontvangen. Voor netwerkbijeenkomsten voor zowel IB'ers als directeuren kan aanmelden via de link in de blauwe ballon aan de bovenkant van deze pagina. Hier vind je het overzicht van onze bijeenkomsten per maand.

In het schooljaar 2021-2022 maken wij een start met het nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025 en werken wij samen onder het motto ‘samen voor passend onderwijs’. In het scholingsaanbod voor komend schooljaar hebben wij rekening gehouden met dit motto en de beoogde koers. Een overzicht van het aanbod vind je in het dataoverzicht de inhoudelijke beschrijving van het aanbod kan je hier vinden. 

Aanmelden voor scholing 

Aanmelden voor het scholingsaanbod gaat via een speciale link. Je kunt hier meteen zien welk scholingsaanbod nog beschikbaar is. Klik hier om je aan te melden voor het individuele aanbod. Voor aanbod op schoolniveau kun je hier terecht.

Alle praktische informatie over de individuele scholingen via het HCO kun je navragen bij Wilma Düren van het HCO.
w.duren@HCO.nl of telefoon:(070) 448 28 37

Vragen over 'Scholing op Schoolniveau' kun je stellen via info@sppoh.nl.

Aanwezigheid
Tot slot vragen wij jullie aandacht voor aanwezigheid bij bijeenkomsten en scholing waarvoor je aangemeld bent. Afgelopen schooljaar hebben we veel te maken gehad met afwezigheid zonder afmelding, waarbij er uitschieters zijn van trainingen waar meer dan de helft van de deelnemers niet verschenen is. Dit is vervelend voor de trainer die zich voorbereid heeft, de overige deelnemers en bovendien worden er onnodig kosten gemaakt. Het verzoek aan jullie voor inschrijving goed te kijken of je daadwerkelijk kunt deelnemen en je alleen bij onverhoopte omstandigheden af te melden.

basketbal