Verbinden in Haaglanden

is dé plek om elkaar te ontmoeten en met elkaar te leren. Met als doel om bij te dragen aan het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen in Haaglanden, zo veel mogelijk op de reguliere school in de eigen buurt. In het komend schooljaar kunnen we elkaar weer volop ontmoeten. Dat is fijn na bijna twee schooljaren op afstand met elkaar samen te werken. SPPOH organiseert de gebruikelijke netwerk- en themabijeenkomsten en de IB startdagen. Ook is er weer een scholingsaanbod beschikbaar met daarin de mogelijkheid om scholing op schoolniveau aan te vragen!

Netwerkbijeenkomsten

Binnen de IB netwerkbijeenkomsten wordt er specifiek ingezoomd op dat wat er speelt in de wijk kijkend vanuit de scholen, collega’s, populatie leerlingen en ouders. Wees erbij, want juist dan is het zinnig om met elkaar in gesprek te gaan over het werkgebied en de wijk. SPPOH faciliteert in de behoefte om elkaar te ontmoeten, de scholen hebben we nodig voor het realiseren van een waardevolle bijeenkomst.

Hier vind je het overzicht van de eerstvolgende netwerkbijeenkomsten.

Aanmelden voor het scholingsaanbod

Het scholingsaanbod is samengesteld op basis van de behoeftes uit het veld, de analyse van de SOP’s en de koers die we inzetten met het jaarplan 22-23. Thema’s die dit jaar aan bod komen zijn gericht op het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met taal- en ontwikkelingsproblematiek, begaafdheid en extra ondersteuningsbehoeften, onderwijs aan het jonge kind en het bieden van onderwijs aan leerlingen met een eigen leerlijn binnen de school tot eind groep 8. Voor het reguliere scholingsaanbod meld je je hier aan.

Naast het reguliere scholingsaanbod is het dus mogelijk om scholingsaanbod op schoolniveau aan te vragen. Wil je als school met het team duurzaam kennis opdoen van een thema en dit borgen in de school? Meld je dan aan via info@sppoh.nl en geef aan welke scholing jullie teambreed behoeven om een bijdrage te leveren aan passend onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het middel OPP effectief inzetten, het verstevigen van de basisondersteuning of de volgende stap richting inclusie in het onderwijs. Na de aanvraag voor een aanbod op schoolniveau wordt er contact opgenomen met de school voor een intakegesprek en een gezamenlijk datum.

Kijk hier voor de jaarplanning en het overzicht van het scholingsaanbod. Meer weten over een bepaalde scholing? Lees dan de inhoudelijke beschrijving.

Vragen?

Voor meer informatie over het reguliere scholingsaanbod kan je terecht bij Wilma Düren van de Bazalt Groep per mail of telefoon: (070) 448 28 37.

Vragen over scholing op schoolniveau kun je stellen via info@sppoh.

Cursus ‘samenwerken onder spanning’ (door Pro Ago)

De cursus die die door Pro Ago is ontwikkeld helpt scholen bij het samenwerken met ouders, kinderen en keternpartners als de spanning oploopt, bijvoorbeeld omdat een kind een bijzondere onderwijsbehoefte heeft. In de cursusbijeenkomsten worden de verschillende elementen waarmee je dit proces vormgeeft bestudeerd en geoefend. Je krijgt denkmodellen aangereikt die het proces overzichtelijk maken en jou helpen succesvol met kinderen, ouders en andere partners samen te werken. Daarnaast wordt intensief geoefend met het stellen van grenzen om dit proces in de keten en in de school te leiden en uit te voeren. Tussen de bijeenkomsten door krijg je ‘huiswerkopdrachten’. Naast leeswerk bestaat dat vooral uit doe-opdrachten. De training bestaat uit zes opeenvolgende bijeenkomsten en 2 intervisie - sessies,  waarbij de deelnemers alle data bijwonen voor het goede resultaat. Klik hier voor informatie over de data.

Aanwezigheid
Tot slot vragen wij jullie aandacht voor aanwezigheid bij bijeenkomsten en scholing waarvoor je aangemeld bent. Meld je tijdig af als je niet in de gelegenheid bent, dan komt er namelijk weer een plek voor een collega vrij.

Scholingsaanbod