Info

Verbinden is een van de belangrijke pijlers van het Ondersteuningsplan 2017-2021 van ons samenwerkingsverband SPPOH. Verbinden betekent elkaar ontmoeten, met en van elkaar leren en samenwerken. Met ruim 200 scholen in Haaglanden geven we vorm aan passend onderwijs. Verbinding onderling, met ouders en een diversiteit aan partners is nodig om voor elke leerling zo goed mogelijk onderwijs te realiseren.

Om scholen hierin te faciliteren biedt het  samenwerkingsverband in 2018 – 2019 diverse vormen van ontmoeten en kennisdelen. We doen dit in netwerken in het werkgebied en tijdens scholings- en themabijeenkomsten. Voor en samen met de deelnemers.

Voor 2018-2019 is een uitgebreid aanbod aan bijeenkomsten en scholing. In het magazine Verbinden in Haaglanden is alle informatie terug te vinden.