Disclaimer

Algemeen 
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) heeft de informatie op deze website met zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en kan niet als advies worden beschouwd. Aan deze informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of er kan geen aanspraak op worden gemaakt. SPPOH is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van SPPOH.

E-mail
Mailberichten en berichten via het formulier op de website worden vertrouwelijk en volgens de privacyverklaring van SPPOH behandeld.  

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan SPPOH worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. SPPOH heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten en kan niet instaan voor de juistheid en accuraatheid van de informatie.

Foutmeldingen website
Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden via info@SPPOH.nl.

Website statistiek

SPPOH maakt gebruik van Matomo als webanalyse service. Matomo maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie wordt niet overgedragen naar andere partijen.

Auteursrechten
Voordat gebruik mag worden gemaakt van informatie van deze website dient vooraf toestemming te worden verleend door SPPOH. De website bevat informatie (grafische voorstellingen, foto’s, gegevens en andere materialen) die door het merkenrecht, auteursrecht of een ander eigendomsrecht wordt beschermd.