Consultatie Ambitie Passend Onderwijs en Jeugdhulp IB'ers en directeuren

2 maart 2021
09.00 - 10.30 uur
Locatie
Digitaal (link volgt)

Het Programma Passend Onderwijs en Jeugdhulp, bestaande uit gemeente Den Haag, Leidschendam – Voorburg en Rijswijk, en samenwerkingsverbanden SPPOH en SWVZHW is bezig met een Ambitie Passend Onderwijs en Jeugdhulp te maken. Op dit moment zitten wij in de consultatiefase van dit traject. Afgelopen weken zijn er consultatiesessies geweest met verschillende jeugdhulpaanbieders en organisaties in het voorliggend veld en met interne afdelingen per gemeenten en samenwerkingsverbanden.

In dat kader willen wij jullie raadplegen over de impact van concept Ambitie Passend Onderwijs en Jeugdhulp op het onderwijs. We organiseren 2 online sessies waar input wordt opgehaald om mee te nemen in concept Ambitie.