De Ontdekkers: Samenwerken voor onze thuiszitters

29 november 2022
14.00 - 17.00 uur
Locatie
SBO Het Avontuur, Windjammersingel 80 Den Haag

Doel van de bijeenkomst
Informeren en versterken van de samenwerking in de gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van onze thuiszitters.

Voor wie
Intern begeleiders, zorgcoördinatoren en ketenpartners (zoals schoolbesturen, leerplicht, SMW, JGZ, CJG en adviseur)

Programma onderdelen
              - Kennismaken met De Ontdekkers ondersteund met beeldmateriaal uit de groep
              - Brainstormsessie: Praat mee over de thuiszittersaanpak
              - Casussen uit de praktijk
              - Verdiepend gesprek
              - Informele netwerkborrel

Daarnaast is er een stand met praktische informatie over de aanmelding en het traject bij De Ontdekkers en is er ruimte om vragen te stellen. 

De Ontdekkers is een voorziening binnen het samenwerkingsverband (pilot) in samenwerking met de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk en jeugdhulporganisatie Prodeba. SBO Het Avontuur is de school waarop de voorziening wordt uitgevoerd.